Maciej Zaborowski to adwokat, który reprezentuje wielu sławnych klientów. Jest znany ze swojej profesjonalnej i kompetentnej obsługi. Pomaga swoim klientom w uzyskaniu najlepszych możliwych wyników. Oferuje pomoc prawną w sprawach karnych, cywilnych. Jest ceniony za swoją skuteczność, jasność i otwartość. Dzięki temu może świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Maciej Zaborowski urodził się w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także ALP na Harvard Law School oraz ukończył studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2009–2012 odbył aplikację adwokacką Izbie Adwokackiej w Warszawie pod patronatem Piotra Kruszyńskiego, zdaną pozytywnym egzaminem adwokackim.

Specjalizuje się w prawie karnym i cywilnym z zakresu dóbr osobistych i prawa prasowego. W swojej praktyce prawniczej reprezentuje znanych polityków, osoby publiczne i przedsiębiorców. W swojej karierze reprezentował m.in. prezesa Orlenu Daniela Obajtka, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, dziennikarza TVP Cezarego Gmyza, a także redaktora naczelnego Newsweeka Tomasza Lisa.

Zaborowski jest również współautorem nowelizacji do kodeksu karnego, kodeksu karnego wykonawczego, kodeksu postępowania karnego. W latach 2020-2021 był również ekspertem Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego Ministerstwa Aktywów Państwowych, a także autorem nowelizacji części karnej przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Maciej Zaborowski w 2015 roku został wiceprzewodniczącym rady nadzorczej PKP Intercity, a w 2016 roku objął funkcję sekretarza w radzie nadzorczej PZU. W lutym 2018 został wybrany na sędziego Trybunału Stanu, a w grudniu 2020 roku został powołany na stanowisko stałego mediatora Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Jest również wykładowcą aplikacji adwokackiej w Izbie Adwokackiej w WarszawieMaciej Zaborowski – Adwokat gwiazd i znanych polityków Maciej Zaborowski